Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia Adobe Photoshop

Przedstawiamy harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia Adobe Photoshop (Zaawansowane techniki pracy z grafiką rastrową – operacje zaawansowane) z wydaniem certyfikatu Adobe Photoshop.
Termin realizacji: 10.06.2019 – 17.06.2019
Liczba godzin: 21
Numer grupy: 1
Liczba uczestników: 10
Osoba prowadząca zajęcia: trener Maria Czarnecka