Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dot. szkolenia teoretycznego

Przedstawiamy harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczący szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów z zakresu kategorii C prawa jazdy.

Termin realizacji: 22.07.2019r. – 24.07.2019r.
Liczba godzin: 20
Numer grupy: 1
Liczba uczestników: 8
Osoba prowadząca zajęcia/funkcja: instruktor Bożena Matusiak