Harmonogram szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia na operatora wózków jezdniowych

Przedstawiamy harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, wymianą butli gazowej.

Termin realizacji: 04.11.2019r. – 16.11.2019r.
Liczba godzin: 52
Numer grupy: 1
Liczba uczestników:
Osoba prowadząca zajęcia: instruktor Dariusz Tomczyński