Harmonogram dla osób ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów z zakresu kat. B prawa jazdy

Przedstawiamy harmonogram zajęć pozalekcyjnych dot. szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów z zakresu kat. B prawa jazdy.

Termin realizacji: 08.11.2019r. – 28.11.2019r.
Liczba godzin: 30
Numer grupy: 3
Liczba uczestników: 8
Osoba prowadząca zajęcia: instruktor Dariusz Krysiak