Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

Przedstawiamy aktualny harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów z zakresu kategorii B prawa jazdy

Termin realizacji: 08.05.2020r. – 15.05.2020r.
Liczba godzin: 30
Numer grupy: 4
Liczba uczestników: 10
Osoba prowadząca zajęcia: instruktor Dariusz Krysiak