Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

Prezentujemy harmonogram zajęć dotyczących szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem, z wymianą butli gazowej.

Termin realizacji: 07.09.2020r. – 26.09.2020r.
Liczba godzin: 52
Numer grupy: 2
Liczba uczestników: 8
Osoba prowadząca zajęcia: instruktor Dariusz Tomczyński