Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dot. szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia spawacza metodą MAG (135) obejmujący okres od 20.10.2020r. do 17.11.2020r.

Termin realizacji: 20.10.2020r. – 05.11.2020r.
Liczba godzin: 25
Liczba uczestników: 10
Osoba prowadząca zajęcia/funkcja: instruktor Marek Gdul