O projekcie

Cel Projektu

    Głównym celem projektu jest podniesienie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Łęczycy poprzez poprawę zdolności do zatrudnienia 108 uczniów oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy za pomocą: doposażenia pracowni kształcenia zawodowego, organizacji dla uczniów staży i praktyk, dodatkowych zajęć prowadzonych we współpracy z pracodawcami, doradztwa edukacyjno-zawodowego, nabywania uprawnień spawania (MAG), kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kat. C, kursu barmana, kursu wózków widłowych, prawa jazdy kategorii B, nabywania kompetencji poprzez udział w szkoleniach baristy i Adobe Photoshop oraz doskonalenia kompetencji dydaktycznych i merytorycznych (kurs AutoCAD ) 20 nauczycieli (14 kobiet oraz 6 mężczyzn) w terminie od 01.02.2019 – 31.10.2020r.
Osiągnięcie w/w celu poprawi zdolność do zatrudnienia 108 uczniów, dostosuje kierunki kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno.-gospodarczym, przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ.