Harmonogramy zajęć

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia do kwalifikacji wstępnej całkowitej.
Termin realizacji: 15.05.2019r. – 19.07.2019r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów z zakresu kategorii B prawa jazdy.
Termin realizacji: 17.05.2019r. – 29.05.2019r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia BHP 
Termin realizacji: 03.06.2019r. – 06.06.2019r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia Adobe Photoshop (Zaawansowane techniki pracy z grafiką rastrową – operacje zaawansowane) z wydaniem certyfikatu Adobe Photoshop
Termin realizacji: 10.06.2019r. – 17.06.2019r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów z zakresu kategorii B prawa jazdy
Termin realizacji: 19.06.2019r. – 24.07.2019r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dot. szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów z zakresu kategorii C prawa jazdy
Termin realizacji: 22.07.2019r. – 24.07.2019r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia do kwalifikacji wstępnej całkowitej
Termin realizacji: 07.10.2019r. – 29.11.2019r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, wymianą butli gazowej
Termin realizacji: 04.11.2019r. -16.11.2019r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dot. szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów z zakresu kat. B prawa jazdy
Termin realizacji: 08.11.2019r. – 28.11.2019r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dot. kursu barmańskiego I stopnia z wydaniem certyfikatu barmańskiego I stopnia
Termin realizacji: 07.01.2020r. – 17.01.2020r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dot. szkolenia teoretycznego osób ubiegających się
o uprawnienia do prowadzenia pojazdów z zakresu kat. C prawa jazdy
Termin realizacji: 08.01.2020r. – 11.01.2020r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia spawacza
Termin realizacji: 20.01.2020r. – 23.01.2020r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia do kwalifikacji wstępnej całkowitej
Termin realizacji: 03.02.2020r. – 15.05 2020r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia do kwalifikacji wstępnej całkowitej 
Termin realizacji: 03.02.2020r. – 19.06.2020r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów z zakresu kategorii B prawa jazdy
Termin realizacji: 08.05.2020r. – 15.05.2020r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów z zakresu kategorii C prawa jazdy.
Termin realizacji: 14.07.2020r. – 16.07.2020r. 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dotyczących szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów z zakresu kat. B prawa jazdy
Termin realizacji: 21.08.2020r. – 31.08.2020r.

Harmonogram zajęć dotyczących szkolenia AUTOCAD stopnia podstawowego z wydaniem międzynarodowego certyfikatu Autodesk Autocad
Termin realizacji: 28.08.2020r. – 31.08.2020r.

Harmonogram zajęć dotyczących szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem, z wymianą butli gazowej.
Termin realizacji: 07.09.2020r. – 26.09.2020r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dot. szkolenia teoretycznego osób ubiegających się o uprawnienia spawacza metodą MAG (135) obejmujący okres od 20.10.2020r. do 17.11.2020r.
Termin realizacji: 20.10.2020r. – 05.11.2020r.